ถังกรองทราย JESTA | Filter With Pump | 16″

ถังกรองทราย Filter With Pump

Model : FT-SL-P-DYG400
Product : 16″ Top Mount Filter With Pump 0.5HP
M/V : 1.5″
FlowRate :6.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year