ถังกรองทราย JESTA | Filter With Pump | 18″

ถังกรองทราย

Model : FT-SL-P-DYG450
Product : 18″ Top Mount Filter With Pump 0.75HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 8.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year