ถังกรองทราย JESTA | Filter With Pump | 21″

ถังกรองทราย+ปั๊มสระว่ายน้ำ

Filter With Pump

Model : FT-SL-P-DYG500
Product : 21″ Top Mount Filter With Pump 1.0HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 11.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year