ถังกรองทราย JESTA | Filter With Pump | 25″

ถังกรองทราย Filter With Pump

Model : FT-SL-P-DYG650
Product : 25″ Top Mount Filter With Pump 1.2HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year