ถังกรองทราย JESTA | SIDEMOUNT | 25″

ถังกรองทราย P-DG THERMO-PLASTIC

Model : FT-SL-P-CG650
Product : 25″ Side Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year