ถังกรองทราย JESTA | TOP MOUNT | 18″

ถังกรองทราย Top Mount Thermo-Plastic with Fiberglass Sand Filter

Model : FT-SL-WL-ADG450
Product : 18″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 8.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year