ถังกรองทราย JESTA | TOP MOUNT | 21″

ถังกรองทราย Top Mount Thermo-Plastic with Fiberglass Sand Filter

Model : FT-SL-WL-ADG500
Product : 21″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 11.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year