ถังกรองทราย JESTA | TOP MOUNT | 25″

ถังกรองทราย Top Mount Thermo-Plastic with Fiberglass Sand Filter

Model : FT-SL-WL-ADG650
Product : 25″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year