ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Filter With Pump | 16″

ถังกรองทราย Top Mount Filter With Pump

Model : FT-JT-EBW400
Product : 16″ Top Mount Filter With Pump 0.5HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 6.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year