ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Filter With Pump | 18″

ถังกรองทราย Top Mount Filter With Pump

Model : FT-JT-EBW450
Product : 18″ Top Mount Filter With Pump 0.75HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 7.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year