ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Filter With Pump | 21″

ถังกรองทราย Top Mount Filter With Pump

Model : FT-JT-EBW500
Product : 21″ Top Mount Filter With Pump 1.0HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 10.0 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year