ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Filter With Pump | 25″

ถังกรองทราย Top Mount Filter With Pump

Model : FT-JT-EBW650
Product : 25″ Top Mount Filter With Pump 1.5HP
M/V : 1.5″
FlowRate : 15.0 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year