ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 16″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP400
Product : 16″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 6.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year