ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 18″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP450
Product : 18″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 8.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year