ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 21″

ถังกรองทราย Top Mount Sand Filter

Model : FT-JT-EPW500
Product : 21″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 11.52 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year