ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 25″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP650
Product : 25″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year