ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 25″

ถังกรองทราย Top Mount Sand Filter

Model : FT-JT-EPW650
Product : 25″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.20 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year