ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 32″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP800
Product : 32″ Top Mount Sand Filter
M/V : 2″
FlowRate : 25.20 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year