ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 36″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP900
Product : 36″ Top Mount Sand Filter
M/V : 2″
FlowRate : 30.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year