ถังกรองทราย JESTA | Top Mount Sand Filter | 48″

ถังกรองทราย Top Mount Fiberglass Sand Filter

Model : FT-JT-KP1200
Product : 48″ Top Mount Sand Filter
M/V : 2″
FlowRate : 45.20 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year