ถังกรองทราย JESTA | TOPMOUNT | 16″

ถังกรองทราย P-DG THERMO-PLASTIC

Model : FT-SL-P-DG400
Product : 16″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 6.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year