ถังกรองทราย JESTA | TOPMOUNT | 21″

ถังกรองทราย P-DG THERMO-PLASTIC

Model : FT-SL-P-DG500
Product : 21″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 11.50 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year