ถังกรองทราย JESTA | TOPMOUNT | 25″

ถังกรองทราย P-DG THERMO-PLASTIC

Model : FT-SL-P-DG650
Product : 25″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 16.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year