ถังกรองทราย JESTA | TOPMOUNT | 28″

ถังกรองทราย P-DG THERMO-PLASTIC

Model : FT-SL-P-DG700
Product : 28″ Top Mount Sand Filter
M/V : 1.5″
FlowRate : 20.00 ลบ/ชม.
Warranty : 1 year