บันไดสระว่ายน้ำ 2 ขั้น Mixed SS316

บันไดสระว่ายน้ำ 2 ขั้น SS316

LADDER JUNLI 
Model : LD-JU-SF215
Product : บันไดลงสระ 2 ขั้น Mixed