สายดูดตะกอน 1.5″ | 7.62 เมตร

สายดูดตะกอนหนาพิเศษ

รหัสสินค้า : MT-EN-H25
ขนาดท่อ : 1.5 นิ้ว
ความยาว : 25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร