สายดูดตะกอน 1.5″ | 9.14 เมตร

สายดูดตะกอนหนาพิเศษ

รหัสสินค้า : MT-EN-H30
ขนาดท่อ : 1.5 นิ้ว
ความยาว : 30 ฟุต หรือ 9.14 เมตร