สายดูดตะกอน 1.5″ | 13 เมตร

สายดูดตะกอนหนาพิเศษ

รหัสสินค้า : MT-EN-H40
ขนาดท่อ : 1.5 นิ้ว
ความยาว : 40 ฟุต หรือ 13 เมตร