สายดูดตะกอน 1.5″ | 15.24 เมตร

สายดูดตะกอนหนาพิเศษ

รหัสสินค้า : MT-EN-H50
ขนาดท่อ : 1.5 นิ้ว
ความยาว : 50 ฟุต หรือ 15.24 เมตร