NAKED-R สำหรับสระบ้าน

เครื่องผลิตน้ำแร่ NAKED-R

(สำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัว, สระบ้าน)

เครื่องผลิตน้ำแร่ Freshwater
รหัสสินค้า : NDK-R
ขนาดสระ 5 – 150 คิว
อัตราการผลิต : 15 G/ HR
** สินค้ารับประกัน**