ปั๊มสระว่ายน้ำ 3/4 แรง

ปั๊มสระว่ายน้ำ ESPANA รุ่น DERNA SERIES PUMP

รหัสสินค้า : PM-EN-D075
ขนาด : 3/4 แรง
ท่อน้ำเข้า-ออก: 1.5″X1.5″
โวตต์/เฮิรตซ์: 220V/50HZ
** สินค้ารับประกัน 1 ปี **