ถังกรองทราย PRO SERIES 36″

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S360SX ตัด 715X62
Product : เครื่องกรองทราย 36″
ขายพร้อม Multiport 2″ และ ทราย 7 ถุง
อัตราการกรองน้ำ 30 ลบ.ม/ซม.
ขนาดความสูง 0.91 ความกว้าง 1.17 ม.
ใช้กับ Super Pump 2 Hp ท่อเข้า/ออก ปั๊ม 2″
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!