ถังกรองทราย PRO SERIES 21″

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S210T
Product : เครื่องกรองทราย 21″
พร้อมทราย 2 ถุง
Warranty : 1 year