ถังกรองทราย PRO SERIES 27″

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S270T
Product : เครื่องกรองทราย 27″
Warranty : 1 year