ถังกรองทราย PRO SERIES 31″

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S310T2
Product : เครื่องกรองทราย 31″
พร้อมทราย 5 ถุง
Warranty : 1 year