ปั๊มสระว่ายน้ำ 1 แรง

ปั๊มสระว่ายน้ำ HYDROSTORM PLUS

รหัสสินค้า : PS-WI-2405100
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2”
แรงม้า: 1 แรง
Flowrate : 13 m³/h
โวตต์/เฮิรตซ์: 220V / 50 Hz
** สินค้ารับประกัน 1 ปี **