ปั๊มสระว่ายน้ำ 2 แรง

ปั๊มสระว่ายน้ำ HYDROSTORM PLUS

รหัสสินค้า : PS-WI-2405200
ท่อน้ำเข้า-ออก: 2”
แรงม้า: 2 แรง
Flowrate : 21.50 m³/h
โวตต์/เฮิรตซ์: 220V / 50 Hz
** สินค้ารับประกัน 1 ปี **