ถังกรองทราย 18″ | BOSS

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : BCG450
Product : 18″ HI-RATE SAND FILTER WITH M/V
M/V : 1-1/2″
Warranty : 1 year