ถังกรองทราย 20″ | BOSS

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : BCG500
Product : 20″ HI-RATE SAND FILTER WITH M/V
M/V : 1-1/2″
Warranty : 1 year