ถังกรองทราย SIDE MOUNT 24″

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 73061
Product : 24″ HI-RATE SAND FILTER WITH SIDE MOUNT M/V
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 62 GPM
Warranty : 1 year

รับส่วนลดเพิ่ม CLICK!!!