ถังกรองทราย 28″ | BOSS

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : BCG700
Product : 28″ HI-RATE SAND FILTER WITH M/V
M/V : 1-1/2″
Warranty : 1 year