ถังกรองทราย 32″ | BOSS

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : BCG800
Product : 32″ HI-RATE SAND FILTER WITH M/V
M/V : 2″
Warranty : 1 year