ถังกรองทราย 40″ | BOSS

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : BCG1000
Product : 40″ HI-RATE SAND FILTER WITH M/V
M/V : 2″
Warranty : 1 year