ถังกรองทราย SIDE MOUNT BLUE 26″

ถังกรองทราย

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : 73066
Product : 2″ HI RATE SAND FILTER WITH SIDE MOUNT MULTIPORT VALVE
M/V : 1-1/2″
Flowrate : 72 GPM
Warranty : 1 year