ถังกรองทราย 21″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S500
Product : เครื่องกรองทราย SIDE MOUNT 21″ ( 1.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 11.10 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 2 ถุง
Warranty : 1 year