ถังกรองทราย 36″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S900
Product : เครื่องกรองทราย SIDE MOUNT 36″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 29.70 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 10 ถุง
Warranty : 1 year