ถังกรองทราย 40″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S1000C
Product : เครื่องกรองทราย SIDE MOUNT 40″ ( 2.5 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 41.00 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 13 ถุง
Warranty : 1 year