ถังกรองทราย 40″ | EMAUX

SWIMMING POOL SAND FILTER
Model : S1000
Product : เครื่องกรองทราย SIDE MOUNT 40″ ( 2 นิ้ว )
อัตราการกรองน้ำ 40.20 ลบ.ม./ชม.
พร้อมทราย 13 ถุง
Warranty : 1 year