มัลติพอร์ตวาล์ว SIDE MOUNT 1.5″ SP0710XR50

มัลติพอร์ตวาล์ว SIDE MOUNT 1.5″

Model : SP0715XR50

สำหรับเครื่องกรอง DE4820,DE6020,DE7020