เครื่องผลิตเกลือ SSC25-T EMAUX ( มี Timmer)

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ EMAUX

Model : SSC25-T
Product : กำลังการผลิต คลอรีน 25 กรัม / ชม. 
                 สำหรับน้ำไม่เกิน 100 คิว
Warranty : 1 year